Kontakt

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

 

Lena Rosberg (R129) – Ordförande

Myndighetskontakter, kabel-TV ,

070-830 38 38 lena.rosberg@hotmail.com

 

Garo Mouradian (R117) – Kassör

Redovisning och budget

070-840 86 35 god_g@Hotmail.com

 

Caijsa-mari Gulin (V21) – Sekreterare

Kallelser, protokoll, florabladet,skriva brev

 

Lena Rosberg (R129)

Huvudansvarig för grönområden och snöröjning och gräsklippning,inköp till städdagar, Panncentralen

070-830 38 38, lena.rosberg@hotmail.com

 

Eric Ohrzén ( V39)

Teknikfrågor, Tvättstugan, Panncentralen, webadministrör Floran

070 376 06 72 eric.ohrzen@riksdagen.se

 

Börje Primer (R128 )

Teknikfrågor, Tvättstugan, Panncentralen

070 952 00 79 borjeprimer@hotmail.se

 

        Suppleanter

            Hälpa Lena R med grönorådes frågor

Micael Johansson (T10)

Ansvarig för grönområdet i Kv. Alsikeklövern

Hans Ahlin (B19)

Ansvarig för grönområdet i Kv. Baldersbrået

Christer Johansson (V25)

Ansvarig för grönområdet i Kv.Vitplisten

Alexander O (R137)

Ansvarig för grönområdet i Kv. Toppklockan

 (R114)

Ansvarig för grönområdet i Kv. Kavelsippan

 

        Valberedning

Anders Marcelius ( R109 )

Kristian Kaufmann ( VP 27 )