Kavelsippan Samfällighetsföreningen

Styrelsen se Toppklockan

Samfälligheten omfattar Rädisvägen 82 – 128 & Kaveldunsgränd 1 – 21 & 2 – 20

tvättstugan  & sophämtning & värme & vatten se under floran

städdagar 2017 vår 22/4 & Höst 28/10

Hemsidan se WWW.kavelsippan.se