Sophämtning

Vid parkeringarna på Backtimjegränd, Rädisvägen, Toppklockegränd och Vitplistergränd finns de gemensamma sopbehållarna. De är endast till för hushållssopor. Det är viktigt att vi förpackar hushållssoporna väl. Till varje hushåll finns en nyckel till sopbehållarna. Borttappad nyckel får ersättas/anskaffas ny av husägaren själv. De som sköter sophämtningen är Stockholm Vatten Avfall tel 08 508 465 40 .  kommer oftast varje tisdag.

det är viktigt att alla hjälper till så det är framkommlit för sophämtaren att komma fram till behållaren även på vinten med snö runt behållaren

om du har tappat bort din nyckel ( låna av grannen ) eller vill ha flera gå till låssmed nycklarna är inte spärrade