Samfälligheter

Till er fastighet hör också delägande i gemensamma gräsytor, garage, undercentral mm. Detta innebär att ni som fastighetsägare automatiskt är medlemmar i två samfällighetsföreningar som förvaltas av oss som bor här i området. Den ena samfällighetsföreningen, Toppklockan, svarar för undercentral och tvättstuga vid Rädisvägen. Toppklockan svarar även för kulvertsystem från undercentral till samtliga fastigheter och därigenom distributionen av vatten och värme, samt därutöver för avloppssystemen från fastigheterna. Toppklockan omfattar de 131 fastigheterna i kvarteren Toppklockan (Rädisvägen 87–139), Alsikeklövern (Toppklockegränd 6-38), Vitplistern (Vitplistergränd 3–61), Baldersbrået (Backtimjegränd 5–27), Kaveldunet (Rädisvägen 82–128), samt Blåsippan (Kaveldunsgränd 1–21). Den andra samfällighetsföreningen, Floran, har hand om grönområden, parkeringsplatser, garage, gångvägar mm. för de 86 fastigheterna i kvarteren Toppklockan, Alsikeklövern, Vitplistern och Baldersbrået.

 

Stadgar
Stadgar
Florans-stadgar-2017.pdf
1.7 MiB
153 Downloads
Detaljer
områdeskarta Floran
områdeskarta Floran
omrades-karta_Floran.pdf
1.9 MiB
381 Downloads
Detaljer