Parkering och Garage

Parkeringsplatser

Nya p-lappar delas ut i mitten av januari 2019

Våra parkeringar är endast till för bilar som är skattade, försäkrade och i bruk.

Långtidsuppställning av bilar eller andra fordon, släp, husvagnar etc. är ej tillåtet.

 

Garagen

Till varje hus hör en bilplats i garagelänga. Där parkerar man sin bil. Det är absolut förbjudet, av

försäkrings- och ansvarsskäl, att använda garagen som förråd, för förvaring av brandfarligt

material, vätskor osv. Varje plats är avsedd för uppställning av ett fordon. Vid användning av

motor- och kupévärmare skall timer nyttjas för att minimera såväl elkostnad som miljöpåverkan.

Garagen tillhör samfälligheten. Som fastighetsägare är det viktigt att ni underhåller skötseln av er garageplats inklusive garageporten.

 

”Garagen
Till varje medlemsfastighet hör en bestämd garageplats. Garagelängan ägs av samfälligheten
och vi medlemmar äger rätt att nyttja vår plats som garage för parkering/uppställning av fordon.
Garagen får vi inte använda som förråd. I garagen får man ha motordrivet fordon, fyra däck och en takbox.
Alltså saker som tillhör det motordrivna fordonet.
Andra saker ska ej förvaras i garaget. Är så fallet så uppmanas du att ta bort de sakerna ur garaget.”

 

Olika städdagar på gatorna vi bor på

Baktimjevägen är på Tisdagar

Toppklockegränd är på Måndagar

Rädisvägen är på Torsdagar

Vitplistergränd är det förbjudet att parkera