Matrikel

Det är viktigt för styrelsen att hålla register över vem som är fastighetsägare. Matrikel över fastighetsägare uppdateras löpande. Uppgifter om nya fastighetsägare skall meddelas till sekreteraren för Toppklockans styrelse. Uppgifter om styrelsemedlemmar finns anslaget i tvättstugan.