Grönområden och gemensamma ytor

Vi vill alla att området ska se trevligt ut, det är vi själva som bor här som ser till att det blir så. Skräp, fimpar och annat inom området är det vi själva som får städa bort så vänligen kasta ej fimpar, skräp och dyl. på marken, se till att det kommer på rätt plats. I området har man tillgång till gräsklippare och vissa andra verktyg för sin trädgård, det finns stegar, skottkärror mm i förråden. Grönområdesansvarig ser till att det finns ett klippschema, (om så önskas) för ditt område under sommaren, följ klippschemat.

Vintertid sköts snöröjningen av våra huvudvägar på entreprenad.

OBS! Vi är alla skyldiga att hålla rent och att sanda utanför vår egen fastighet med tanke på bl.a. postutdelning. Sandlåda finns vid resp. parkeringsplats.

Gräsklippning

När gräset är sex-sju centimeter högt ska det klippas första gången. Därefter klipper man gräset så snart

det är omkring en och en halv centimeter högre än önskad höjd. Låt aldrig gräset bli högre än tio centimeter

för då kan det bli problem vid klippningen.

Klipp när det är din tur och så ofta det behövs (se ovan). Om du exempelvis måste nedprioritera uppgiften

eller är bortrest så meddela granne och föreslå byte av klipptillfälle.

Klippkarta

Backtimjegränd – Rädisvägen – Toppklockegränd – Vitplistergränd

Klippscheman

Backtimjegränd – Rädisvägen – Toppklockegränd – Vitplistergränd

schema vitplistergränd

Gräsklippare

Utför inget underhåll av gräsklipparen om du inte vet hur det går till. Vänd aldrig gräsklipparen upp-och-ned

vid eventuell rengöring. Tändstiftet skall alltid vara uppåt, i annat fall ökar risken för driftproblem. Ytterligare

instruktioner om gräsklipparna finns här .

Felanmälan

Felanmäl alltid gräsklippare och annan teknisk utrustning till styrelsen.

Övrig skötsel 

Ogräs utefter betongstenskanter rensas bort. Gräs och växter runt träd och under buskar kan lämpligast

klippas med trimmer.