Bra Hantverkare

Sotare för imkanaler skorstensfejare mästare Ulf Pettersson ( Abrahamsbergsvägen 35 16830 Bromma ) 08 634 09 90 www.brommasotana.com

Elektriker Mattias Magnusson  kan våra hus mycket bra  ( Rädisvägen 50 tel 070 339 68 10 mgelservice@Outlook.com )

Rörmannen Spångavägen 320  tel 36 28 61 jour kvällar & helger info@rormannen.se

L.Norens Rör AB 070-734 51 98 micke@norensror.se

Bra målare Erik 070 713 29 60

våran takfläkt köpes i från Emb-papst AB Äggelundavägen 2 175 62 Järfälla ( Veddesta ) Telefon: 010 – 454 44 00 www.ebmpapst.se  se  even tekniksidan floran.nu