Avgifter

Avgifterna går till gemensamma utgifter för främst:

  • värme, vatten, avlopp
  • sophämtning och mat avfallhämting
  • snöröjning och sandning
  • tvättstugan
  • förråd och övriga gemensamma anläggningar som t.ex. gräsmattor, garage,
  • parkeringar, belysningar inom egna kvarter
  • styrelsearbete, förvaltningskostnader, avgifter mm.
  • comhem tv & comhem data

 

Avgiften bestäms på årsmötet varje år. För att vi skall slippa betala två avgifter så är inbetalningen samordnad.